Wat is de Vreedzame school?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Een groep die om elkaar geeft
Landelijk is er veel ervaring opgedaan met De Vreedzame School voor basisscholen. Er werken al meer dan 1000 scholen met dit complete programma voor sociale competentie en burgerschap. Deze werkwijze is doorontwikkeld voor medewerkers en kinderen in de kinderopvang. Aan de hand van activiteiten leren kinderen spelenderwijs hoe zij conflicten kunnen oplossen en hoe zij samen keuzes kunnen maken en vormen zij een groep die om elkaar geeft.

www.vreedzameschool.nl