Wat is de overblijf?
De overblijf is een voorziening van de school aan ouders waardoor hun kinderen op school op een verantwoorde manier kunnen lunchen.
Op de hele schooldagen (ma, di, do. en vrij.) kunnen de kinderen hier gebruik van maken.

De organisatie:
De organisatie van de overblijf is in handen van professioneel personeel; leerkrachten, conciërge en leerlingen van de sportacademie InHolland.
Om 12.00 uur eten de kinderen samen met de leerkracht of conciërge. De bovenbouw (groep 4 t/m 8) doen dit in het overblijflokaal. De onderbouw (groep1 t/m 3) doen dit in hun eigen lokaal. Als kinderen klaar zijn met eten is er de mogelijkheid om een spel te doen of te tekenen. Na het eten, vanaf half één spelen de kinderen samen buiten. De kinderen kunnen gebruik maken van het buitenspelmateriaal.

Vragen of informatie
over de overblijf kunt u stellen aan de overblijfcoordinator Wendy Stikvoort:
wendy.stikvoort@twijs.nl

Kosten
Op dinsdag en vrijdag kunt u bij Andy Schoen (conciërge) een strippenkaart à € 17,50 kopen (10 x overblijven) of € 35,- (20 x overblijven). U kunt het geld ook overmaken op rekening 9226005 t.n.v. rk basisschool Mgr. Huibers, Onder vermelding van; overblijf en de naam van uw kind.

Regels en afspraken:
De kinderen hebben een gezond lunchpakket en een beker (navulbaar flesje) drinken mee. De bekers en flesjes gaan weer mee naar huis. Zo zorgen we ervoor dat we minder afval hebben! De overblijfkrachten stimuleren de kinderen om alles op te eten. De ouders geven de kinderen net zoveel drinken en eten mee als het kind thuis ook gewend is. Wat niet op is, gaat in de trommel weer mee naar huis.
Een gezond lunchpakket bestaat uit brood en beleg, fruit en groente!

De kinderen eten zittend aan tafel en kunnen gebruik maken van een eigen tekenschrift en spelletjes in de kast. Om 12.25u wordt alles samen opgeruimd en gaat de groep samen naar buiten.
Om 12.45u mogen de andere kinderen het schoolplein op en meespelen met de overblijfkinderen. Om 12.55u gaat de schoolbel en loopt iedereen naar zijn klas.

We zorgen er samen voor dat het gezellig is en iedereen zich prettig voelt.
De kinderen luisteren naar de overblijfkrachten dat zijn ouders, leerkrachten en conciërge.
De school-, klasse- en buitenspelregels gelden ook tijdens de overblijf, zo gebruik je binnen je 'binnenstem' en lopen we door de gangen. Buiten voetballen we alleen in de voetbalkooi.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de afspraken en regels kan houden. Regelmatig worden de regels en afspraken herhaald en de kinderen worden op een positieve manier begeleid hierin. De afspraken en regels hangen duidelijk zichtbaar in de overblijfruimtes.

Wanneer een kind zich toch niet aan de regels en afspraken houdt, hanteren we het volgende stappenplan:

  • Stap 1: Een apart gesprek met het kind tijdens de overblijf door leerkracht/conciërge.

Geen verbetering;

  • Stap 2: Gesprek met kind en overblijf coördinator. De ouders worden schriftelijk ingelicht.

Geen verbetering;

  • Stap 3: Gesprek met kind, ouder en overblijf coördinator.

Wederom geen verbetering;

  • Stap 4: De overblijf coördinator adviseert de directie het betreffende kind de toegang tot de overblijf te ontzeggen. De ouders krijgen schriftelijk en mondeling bericht over het stopzetten van de overblijfvoorziening voor hun kind.