Wat is de overblijf?

De overblijf is een voorziening van de school aan ouders waardoor hun kinderen op school op een verantwoorde manier kunnen lunchen.
Op de hele schooldagen (ma, di, do. en vrij.) kunnen de kinderen hier gebruik van maken. Tijdens de overblijf is er tijd voor een half eten en een half uur buiten spelen.

De organisatie:
De organisatie van de overblijf is in handen van professioneel personeel; leerkrachten en conciërge.
Vanuit school wordt er een lunch aangeboden aan alle kinderen op ma, di, do en vr. Op deze dagen worden er gesmeerde broodjes uitgedeeld aan groep 1 t/m 3. Zij eten in hun eigen klas. De kinderen van groep 4 t/m 8 eten gezamenlijk in de aula en smeren hun eigen brood. Als kinderen klaar zijn met eten, maken ze met elkaar het lokaal of de aula schoon. Na het eten, vanaf half één spelen de kinderen samen buiten. De kinderen kunnen gebruik maken van het buitenspelmateriaal.

Vragen of informatie
Over de overblijf kunt u stellen aan de overblijfcoördinator Brenda Heidstra: brenda.heidstra@twijs.nl

Kosten
De kosten voor de overblijf bedragen 50 euro per dag per jaar. Gaat 1 kind dus 1 dag per week een jaar lang overblijven kost dit 50 euro. Gaat 1 kind 2 dagen per week een jaar lang overblijven dan kost dit 100 euro enz.
Voor de kleuters is er een maximaal bedrag van 150 euro, aangezien zij alleen kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Voor de andere groepen is er een maximum van 200 euro voor 4 dagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

De school organiseert, in ieder geval voor huidig schooljaar (2023/2024), de lunch. Hiervoor hoeft u niets extra's te betalen. Zowel de kinderen die naar huis gaan als de kinderen die op school eten maken hier gebruik van. De lunch bestaat uit brood, beleg, groente/fruit en drinken en is 100% halal. U hoeft uw kind dus geen lunchpakketje mee te geven.

Deze lunch wordt gefinancierd vanuit de overheid. Wij hopen dit volgend schooljaar te continueren, maar dat is nog niet zeker. Zodra hier meer over bekend is leest u dat in de nieuwsbrief of op de website.

Regels en afspraken:
De kinderen krijgen een gezonde lunch aangeboden. De overblijfkrachten stimuleren de kinderen om goed te eten.
Een gezond lunchpakket bestaat uit brood en beleg, fruit en groente! De kinderen die tussen de middag thuis eten krijgen een lunchpakketje mee naar huis.

De kinderen eten zittend aan tafel en kletsen gezellig met de kinderen aan hun eigen tafel. Om 12.25u wordt alles samen opgeruimd en gaat de groep samen naar buiten.
Om 12.45u mogen de kinderen die thuis eten het schoolplein op en meespelen met de overblijfkinderen. Om 12.55u gaat de schoolbel en loopt iedereen naar zijn klas.

We zorgen er samen voor dat het gezellig is en iedereen zich prettig voelt.
De kinderen luisteren naar de overblijfkrachten, dat zijn leerkrachten en conciërge.
De school-, klassen- en buitenspeelregels gelden ook tijdens de overblijf, zo gebruik je binnen je 'binnenstem' en lopen we door de gangen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de afspraken en regels kan houden. Regelmatig worden de regels en afspraken herhaald en de kinderen worden op een positieve manier begeleid hierin. De afspraken en regels hangen duidelijk zichtbaar in de overblijfruimtes.

Wanneer een kind zich toch niet aan de regels en afspraken houdt, hanteren we het volgende stappenplan:

  • Stap 1: Een apart gesprek met het kind tijdens de overblijf door leerkracht/conciërge.

Geen verbetering;

  • Stap 2: Gesprek met kind en overblijf coördinator. De ouders worden schriftelijk ingelicht.

Geen verbetering;

  • Stap 3: Gesprek met kind, ouder en overblijf coördinator.

Wederom geen verbetering;

  • Stap 4: De overblijf coördinator adviseert de directie het betreffende kind de toegang tot de overblijf te ontzeggen. De ouders krijgen schriftelijk en mondeling bericht over het stopzetten van de overblijfvoorziening voor hun kind.