Levenslessen van Frits

Uit samenwerking tussen onze school en Lieflijk Indië, een woongemeenschap voor mensen met een Indische achtergrond, is het idee ontstaan om een educatief videoproject te maken waarin Frits Rijnenberg zijn levensverhaal vertelt.

Frits Rijnenberg is een van de laatste mensen die de geschiedenis van Nederlands-Indië vanuit zijn persoonlijke ervaring kan vertellen.

Door het in beeld brengen van zijn levensverhaal wordt zichtbaar hoe de geschiedenis van invloed is geweest op zijn leven.

Frits is een man met levenslessen. In video’s met bijbehorende lesbrieven wil hij zijn levenservaring doorgeven aan jongeren.

Voor meer informatie over de lespakketten, Levenslessen van frits, klik hier.