Wat is het doel van de oudervereniging (OV)?

Het doel van de OV is het voorbereiden en organiseren van de activiteiten en festiviteiten op school. Hierbij praat je o.a. over de schoolfotograaf, Sinterklaasfeest, Kerstfeest en de avondvierdaagse. Deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste ouders in samenwerking met twee personeelsleden van school.

Elk schooljaar zijn er 4 overleggen die plaats vinden na schooltijd. Hierin worden activiteiten besproken en geƫvalueerd. Elke ouder heeft een aantal taken per schooljaar. Binnen deze taken vinden er aparte overleggen plaats om het draaiboek te bespreken en uit te voeren.

Hoe is de oudervereniging samengesteld?

De OV bestaat uit ouders en personeelsleden.

  • Wendy Stikvoort (leraarondersteuner)
  • Inge Duin (onderwijsassistent)
  • Mirella van der Weg (moeder van Soufian uit gr. 3)
  • Miranda Bosman (moeder van Leandro uit gr. 4)
  • Oumou Sow (moeder van Hadja uit gr. 7 en Aladji uit gr. 4)

Leden van de OV worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid deze termijn eenmalig te verlengen.
Mocht u interesse hebben om meer informatie te ontvangen of gelijk al aan te sluiten bij de OV? Dan kan u contact opnemen met Wendy Stikvoort (wendy.stikvoort@twijs.nl)
Met elkaar gaan we er weer een heerlijk jaar van maken voor de kinderen.