Groepsindelingen schooljaar 2023-2024

Directie
De directeur is Saranke Pauletta.

Groepsgrootte
De groepen hebben tussen de 16 en 26 leerlingen bij de start van het schooljaar.

Groepsindeling

Groep 1/2a
Liselotte Loerakker

Groep 1/2b:
Sharon van Stein en Nadja Winkel

Groep 3:
Melanie Rooijes

Groep 4:
Zarmina Shir

Groep 5/6:
Gaby de Vries en Wendy Stikvoort

Groep 7/8:
Wendy Breedijk en Inge Duin

Vakdocent gymnastiek:
De gymlessen worden op maandag en vrijdag verzorgd door de vakdocent Karin Verbeek.


Extra handen in de groep
Inge Duin en Nadja Winkel

Pauline Hulsbosch Interne begeleiding
Pauline Hulsbosch is belast met de coördinatie van de externe leerlingenzorg voor groep 1 t/m 8 en de interne leerlingenzorg voor groep 4 t/m 8.

Saranke Pauletta en Melanie Rooijers verzorgen de (beeld)coaching van de leerkrachten.
Caroline Erkens is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.


Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs zal in groep 4 t/ 8 gegeven worden door meester Remmert Velthuis op donderdag

Creatieve vorming

In de groepen 6 t/m 8 geeft Wendy Breedijk als vakdocent lessen in creatieve vorming.

Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Melanie Rooijers coördineert de samenwerking met het Peuterpandje en de inhoudelijke programmering van de VVE-programma’s.

Beheerder

Andy Schoen is de beheerder van Wijzer en van de Mgr. Huibersschool. Hij is aanwezig op maandag tot en met donderdag.

Administratie

Op vrijdagochtend is Brenda Heidstra aanwezig op school voor de administratie.

Huiswerkbegeleiding en coaching leerlingen groep 6 t/m 8
Triple Threat verzorgt voor diverse leerlingen de huiswerkbegeleiding

Projectbegeleiding nieuwbouw en Wijzer
Ruud Barnhoorn