Huiberslied

Oudercommissie

Het doel van de OV is het voorbereiden en organiseren van de activiteiten en festiviteiten op school. Hierbij praat je o.a. over de schoolfotograaf, Sinterklaasfeest, Kerstfeest en de avondvierdaagse.

Wat is het doel van een Medezeggenschapsraad (MR)?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.