Groepsindelingen schooljaar 2022-2023

Directie
De directeur is Saranke Pauletta.

Groepsgrootte
De groepen hebben tussen de 16 en 26 leerlingen bij de start van het schooljaar.

Groepsindeling

Groep 1/2a
Liselotte Loerakker dinsdag tot en met vrijdag
Jacqueline de Veer op maandag

Groep 1/2b:
Sharon van Stein dinsdag tot en met vrijdag
Ilse van Buchem maandag

Groep 3:
Melanie Rooijes op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Nadja Winkel op donderdag

Groep 4:
Zarmina Shir maandag t/m vijdag

Groep 5/6:
Gaby de Vries op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Wendy Stikvoort op woensdag

Groep 7/8:
Wendy Breedijk op maandag t/m vrijdag 


Extra handen in de groep
Maandag: Inge Duin
Dinsdag: Inge Duin, Nadja Winkel en Jacqueline de Veer, Wendy Stikvoort
Vrijdag: Wendy Stikvoort

Pauline Hulsbosch Interne begeleiding
Pauline Hulsbosch is belast met de coördinatie van de externe leerlingenzorg voor groep 1 t/m 8 en de interne leerlingenzorg voor groep 4 t/m 8.

Melanie Rooijers is verantwoordelijk voor de interne leerlingenzorg in groep 1 t/m 3.

Saranke Pauletta en Melanie Rooijers verzorgen de (beeld)coaching van de leerkrachten.
Caroline Erkens is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Vakdocent gymnastiek
De gymlessen worden op maandag en vrijdag verzorgd door de vakdocent Karin Verbeek.

Muziekonderwijs
Het muziekonderwijs zal in groep 4 t/ 8 gegeven worden door meester Remmert Velthuis op donderdag

Creatieve vorming
In de groepen 6 t/m 8 geeft Wendy Breedijk als vakdocent lessen in creatieve vorming.

Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Melanie Rooijers coördineert de samenwerking met het Peuterpandje en de inhoudelijke programmering van de VVE-programma’s.

Beheerder
Andy Schoen is de beheerder van Wijzer en van de Mgr. Huibersschool. Hij is aanwezig op maandag tot en met donderdag.

Administratie
Op maandag is Sjanneke Schut aanwezig op school voor de administratie.

Huiswerkbegeleiding en coaching leerlingen groep 6 t/m 8
Triple Threat verzorgt voor diverse leerlingen de huiswerkbegeleiding

Projectbegeleiding nieuwbouw en Wijzer
Ruud Barnhoorn